image
  • 25 listopada 2019

Czy faktycznie zalewa nas ukraińska kukurydza?

  • Brak komentarzy

Opublikowane przez: admin

Od kilku tygodni toczy się dyskusja na temat importu zbóż z Ukrainy. Izby Rolnicze wystosowały nawet pismo do ministra rolnictwa o powstrzymanie ogromnego importu kukurydzy, który jest przyczyną niskich cen krajowego ziarna. Nawet minister rolnictwa w Brukseli przekonywał, że aż 60% ukraińskiego eksportu kukurydzy trafia do Polski. Zakładając, że Ukraina eksportuje ok. 30 mln ton kukurydzy w sezonie, do Polski musiałoby wjechać aż 18 mln ton (przy krajowej produkcji na poziomie 3.5-4 mln ton).
Jak zatem wygląda import kukurydzy z Ukrainy. W okresie lipiec/wrzesień 2019 do Polski wjechało zaledwie 787 ton kukurydzy, a łączny import (zarówno z krajów UE, jak i spoza UE) wynosi 46 tys. ton.
W sezonie 2018/19 Polska zaimportowała 225 tys. ton ukraińskiej kukurydzy, a największy import z tego kierunku miał miejsce w sezonie 2015/16 (312 tys. ton).